Сургалт явуулав


“БАГШ БОЛОВСРОЛЫН ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖИЛ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ, СЕМИНАР ЯВУУЛАВ