12 анги»ЭЕШ бэлтгэгчидэд»
Тэгш өнцөгтийн бодлого
Бодлого. $ABCD$ тэгш өнцөгтийн хувьд $AB=2AD$ ба $E$ цэг  $CD$-д оршино $\angle{DAE} =15^0$ бол  $BA=BE$ гэж батал.Тэнцэтгэл биш
  1. Тэнцэтгэл биш бодох интервалын арга
  2. Бүхэл рационал тэнцэтгэл биш

Логарифм түүний чанарууд
Тодорхойлолт:  байхад суурийг зэрэгт дэвшүүлхэд гарах тоог суурьтай тооны логарифм гэнэ.  гэдгээс  байна.

Логарифм тэнцэтгэл биш бодох арга
1.    тэнцэтгэл бишийн шийд нь
     а) байхад 
     б) байхад 
2. тэнцэтгэл бишийн шийд нь
    а) байхад 
    б) байхад 

Тодорхойлогдох муж нь