Бие даалтын ажлыг багшид илгээх хэсэг:

Нэр:  
Файл:  


Санамж: Суралцагч та хийсэн бие даалтын ажлын файлын хэмжээ 200 кв-аас хэтрэхгүй байх ёстой болохыг анхаарна уу